/b/ - Random

A strange, foreign construct.

Mode: Thread
Subject
Message

Remember to follow the rules

Max message length: 10000

Files
Spoiler

Max file size: 25.00 MB

Max files: 4

E-mail
Password

(used to delete files and postings)


Anonimas 06/09/2020 (Tue) 11:22:41 No. 515 [Reply]
chłopaki do wzięcia to sol dla grażyn

Open file (51.53 KB 500x468 1585103458620908289.jpg)
Anonimas 03/27/2020 (Fri) 00:58:00 No. 491 [Reply]
klatka
2 posts omitted.
nie opuszczasz mnie na krok
nie możemy rozstać sie
zawsze ty ciągle ty
Open file (308.78 KB 662x953 kopacz.jpg)
kolejny dzień i znowu to samo
postuję w awaryjnym

Anonimas 04/15/2020 (Wed) 17:18:46 No. 492 [Reply]
ej weźcie postujcie tutaj, bo wilna to już się nie da lurkować
6 posts and 3 images omitted.
w sumie trochę dziwnie działa RSS, bo powiadamia o nowych tematach, a nie nowych postach.
Open file (11.28 KB 751x66 1587316469.png)
co tu sie xD Czemu są chińskie znaczki dnia tygodnia tylko przy dodawaniu posta?
Open file (1022.12 KB 640x480 jeszcze więcej.webm)
piszcie coś

Open file (101.83 KB 400x410 chińska bajka smutna.png)
Anonimas 02/22/2020 (Sat) 19:48:59 No. 482 [Reply]
Jest tu ktoś?
1 post omitted.
Chyba nikogo nie ma..
jestem
Open file (34.78 KB 474x443 486.jpg)
jestem, also 486 get
Open file (577.98 KB 800x800 pingwiny.png)
>>486
ładny get opie
nie umiera ten, kto nigdy nie żył...

Anonimas 12/31/2018 (Mon) 20:10:30 No. 6 [Reply]
jedziemy panowie
65 posts and 115 images omitted.
dupa

Open file (5.90 MB 640x360 huj.webm)
Anonimas 12/10/2019 (Tue) 16:26:28 No. 326 [Reply]
/*\

Anonimas 07/20/2019 (Sat) 14:14:10 No. 287 [Reply]
Miku Dozer says hello and runs you over.
Open file (7.18 MB 640x360 miku.webm)
NIGGER
🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱 🇮🇱

Anonimas 01/02/2019 (Wed) 17:59:56 No. 57 [Reply]
a na shadołcianeł wchodzę tak
shadołcianel brzmi jednak lepiej
goł goł kamen rajder

Anonimas 11/06/2019 (Wed) 19:18:09 No. 317 [Reply]
jak w syberyjskim lesie pośrodku niczego ktoś sobie wycina drzewa, kłusuje albo zakłada wioskę anonów to ktoś w ogóle o tym wie albo daje jebanie?
syberyjski leśnik zapewnie istnieje i może być groźny
jednocześnie sugerowanie że za dwie flachy nie zapomni o tym że istniejesz

[ 123456 ]
Delete
Report

no cookies?