/b/ - Random

A strange, foreign construct.

Mode: Reply
Subject
Message

Remember to follow the rules

Max message length: 10000

Files
Spoiler

Max file size: 25.00 MB

Max files: 4

E-mail
Password

(used to delete files and postings)


Open file (321.65 KB 538x538 saćko krzyczy.png)
Anonimas 03/19/2019 (Tue) 15:15:59 No. 211
wyłącz ten śnieg bo zimno kurwa
gdzie śnieg, nie było jeszcze przesilenia
[code].snowflake{display:none}[/code]
do user css
saćko nie krzycz błagam
włącz śnieg bo gorąco

Delete
Report/Ban

Captcha (required for reports and bans by board staff)


no cookies?